Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Předběžné rezervace mohou být přijímány osobně, telefonicky, písemně, faxem, e-mailem. Předběžná rezervace musí obsahovat jméno, adresu, telefon, fax nebo e-mail a požadovaný termín a rozsah služeb.Závazná rezervace bude penzionem písemně (fax,email) potvrzena po úhradě zálohy na požadované služby ve výši 50 % z ceny služeb. Záloha musí být uhrazena v termínu splatnosti zálohy.
Pokud nebude záloha uhrazena v termínu splatnosti, předběžná rezervace zaniká.


Záloha nebude požadována při rezervaci v kratším termínu než 1 týden před nástupem.


Záloha může být uhrazena hotově,nebo převodem na bankovní účet na základě obdržené kalkulace pobytu vystavené penzionem.Doplatek je splatný v den příjezdu v hotovosti.
Při stornu pobytu budou klientovi vyúčtovány níže uvedené stornopoplatky stanovené v % z celkové výše zálohy. Případná zbývající částka bude klientovi zaslána převodem na účet, případně poštovní poukázkou na adresu.

Doba zrušení rezervace
Storno poplatek
Před zaplacením zálohy

Déle než 30 dní před datem pobytu

Méně než 30 dní a déle než 15 dní před termínem pobytu

Méně než 15 dní před termínem pobytu


0

50% zálohy

70% zálohy


100% záloh
 

Za každý pronajatý pokoj je možné vybírat zálohu ve výši 500,- Kč (na případnou ztrátu klíčů, poškození zařízení pokoje, pensionu), vratnou při odjezdu.